Kto je kto v Biblii

Kto je kto v Biblii Kto by nepoznal Apoštolov Petra a Pavla?! A ak by predsa len o nich nevedel, tak existuje na slovenskom trhu zaujímavá nová publikácia, ktorá by i odborníkovi na Písmo sväté padla vhod. Publikácia z názvom Kto je kto v Biblii predstavuje množstvo známych, ale i mnoho málo poznaných postáv z Biblie. Ide o ilustrovaný lexikon Svätého písma, o jedinečnú svojho druhu, abecedne zoradenú encyklopédiu biblických postáv. Obsahuje viac ako 200 farebných fotografií, ktoré len ilustrujú postavy od Abdóna, Abdiáša, Ábela až po Zimrího, starozákonnú i novozákonnú  Zuzanu.  Lexikón stručne charakterizuje väčšinu biblických postáv a to z radov patriarchov, prorokov a panovníkov, kňazov, kupcov a konkubín, bojovníkov, bojazlivých a bohabojných remeselníkov, otrokov a služobníkov, urodzených, krásnych a hlúpych žien ale aj iných.