KLAR v Badíne

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku (HKR) pokračovalo v dňoch 26.-27. februára vo svojom formačnom programe Kurzu laického apoštolátu rodín (KLAR) v budove Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne. V sobotňajšom poobedňajšom programe 26.2. sa jeho účastníci venovali tematike Melchizdechovnho kňazstva a Múdroslovnej literatúre Starého zákona (Žaltár a Ž 1). Poobedňajšie stretnutie sa začalo o 13.00 hod. a trvalo s diskusiou do 15.15 hod.

Ďalšie stretnutie je plánované na 30.IV.2011 o 14 hod., opäť v budove KSFX, v Badíne.