Večer nad Evanjeliom

Prezentácia Faustiho KnihyV utorok 10. januára 2012 o 19.00 hod. bude v konferenčnej miestnosti Diecézneho centra Jána Pavla II. v Banskej Bystrici uvedenie knihy Nad evangeliem podle Lukáše. Porozumět Božímu slovu, na ktorú je každý záujemca o poznávanie Evanjelií pozvaný.
Publikácia je výkladom Lukášovho evanjelia od známeho autora Silvana Faustiho SJ, v ktorom nechýba odbornosť podaná…i pre širšie publikum prijateľným a rozjímavým štýlom. Kniha vyšla v českom jazyku v roku 2011 a má 848 strán. Čitateľa v 141 kapitolách sprevádza postupne celým Lukášovým evanjeliom.

Slávnostné uvedenie knihy otvorí Mons. Marián Bublinec, diecézny administrátor a samotnú knihu predstaví Sr. Anna Mátiková FSP, po ktorej bude nasledovať ďalšia prednáška s názvom Evanjelium – Slovo pre náš život. Chýbať nebude čítanie z prezentovaného diela, hudobné i sladké občerstvenie a možnosť zakúpiť si uvádzanú a viaceré publikácie z vydavateľstva Paulínok priamo na mieste.

Knihu na slovenskom území uvedú sestry Paulínky (Kongregácia Dcér sv. Pavla) v spolupráci s Katedrou biblických vied na Teologickom inštitúte RK CMBF UK v Badíne.

Upravené zo zdroja www.bbdieceza.sk/index.php/sk/pozvanky-na-akcie/964-veer-nad-evanjeliom