Slovom žalmu – o rok bližšie k jubileu

Cyklus tematických večerov pod názvom Slovom žalmu k jubileu s historickými a biblickými prednáškami bude prebiehať aj v roku 2012 vždy druhý pondelok v mesiaci v Kňazskom seminári v Badíne.

Historická prednáška v podaní rôznych prednášajúcich sa zameria na pamätihodné osobnosti – svedkov viery a kresťanskej kultúry – späté s našou diecézou z doby starších i moderných dejín.

Biblická prednáška prinesie výklad žalmov z druhej tretiny Žaltára. Vybrané žalmy s rôznou tematikou majú poslúžiť k postupnému a sústavnému uvedomovaniu koreňov kresťanskej spirituality… Ak historická prednáška vovedie do niektorých príkladov z novodobých kresťanských dejín našej cirkvi, tak rozbor žalmov a odkrytie jednotlivých tém majú privádzať k prehlbovaniu kresťanskej biblickej spirituality a života viery podľa Božieho zjavenia. Žalmy ako načítanejšia modlitebná kniha Písma sa môže stať neochvejnou pomocou pri príprave k oslavám príchodu našich vierozvestov.
Prvé stretnutie sa uskutoční v pondelok 9. januára 2012 už o 18.30 hod. a začne sa sv. omšou spojenou s vešperami. Hlavným celebrantom bude Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, ktorý v historickej prednáške predstaví banskobystrického biskupa Štefana Moysesa. V biblickej časti stretnutia nám vdp. Blažej Štrba priblíži 50. žalm v téme: Spoločné spytovanie svedomia.

 

Program stretnutia:
18.30 – svätá omša v seminárnom kostole s vešperami, celebruje Mons. Viliam Judák
19.30 – prednášky vo veľkej aule:
I. – Mons. Viliam Judák – osobnosť banskobystrického biskupa Štefana Moysesa
II. – Blažej Štrba – výklad Žalmu 50 s titulom „Spytovanie svedomia”
Diskusia do 21.15 hod.
Občerstvenie