V dlani

Zmŕtvychvstalý – záhradník

On zvíťazil už,

keď my sme spali.

Záhradný muž

vyšiel spoza skaly.

Zasadil život

do srdca zeme.

Počúvaj tlkot.

Klíči, prirodzene.

Celý vinš tu.