Ježiš dal Veľkej noci nový rozmer

ilustračný obrázok, víno a maces

Veľká noc je pre kresťanov najdôležitejším sviatkom. Čo o jej slávení vieme pred ukrižovaním a zmŕtvychvstaním Ježiša? O židovskom Pesachu, kresťanskej Pasche a tiež o rozdiele medzi baránkovou a Ježišovou krvou sa možno dočítať v Katolíckych novinách, č. 13-14 (2021) priamo na webstránke týždenníka – tu.