Aký je…

Boh Starého a Nového zákona bol názov vedeckej konferencie (program), ktorú organizovali štyri slovenské teologické fakulty spolu so Slovenskou spoločnosťou pre katolícku teológiu a Subkomisiou pre náuku viery Konferencie biskupov Slovenska 7. 4. 2016 v Košiciach. S neľahkou otázkou sa popasovali odborníci z rôznych teologických oblastí, no najmä z dogmatickej, morálnej, liturgickej a biblickej teológie.