Text v kontextoch v Košiciach

etymology-of-texture-textured-text-context-pretext-subtext-textiletissueV Košiciach organizuje Gréckoktolícka eparchia Košice v spolupráci s FF UPJŠ v dňoch 25. – 26. októbra 2016 konferenciu s názvom Text v kontextoch. Text v interdisciplinárnych interpretáciách. Medzinárodná vedecká konferencia sa zameria na problematiku (biblického) textu z pohľadu filozofickej hermeneutiky, filozofie jazyka a literárnej vedy. Pôjde preto o interdisciplinárny dialóg filozofov, biblistov a literárnych vedcov. Konferencia sa uskutoční  v historickej zasadačke UPJŠ v Košiciach na Šrobárovej ulici. Viac k programu a sprievodným akciám tu.