Osobnosti našej viery

Ilustrácia behu viery   (2Tim 4,7) (J. Jáger)

V mesiaci október, v ktorom si ctíme viac i starších ľudí vydal Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne a Univerzita Komenského malú monografiu venovanú veľkým osobnostiam našej náboženskej histórie. Monografia s názvom Osobnosti našej viery (obsah) predkladá osobnosti, ktoré vo svojej dobe boli znamením ľudskosti, svedkami vernosti a niektorí i priekopníkmi vedy. Predstavuje tie stránky ich života, ktorými podnecovali k skutkom v prospech spoločného dobra a slobody i rozvoja spoločnosti, v ktorej žili. Odvaha týchto ľudí a ich počiny by nemali zaniknúť ani v postmodernej informačno-technologickej kultúre. Bez ľudí vedomej solidarity, pravej slobody a náboženských hodnôt by sme prišli o to, čo nás odlišuje od ostatnej prírody i od zdanlivo sebestačnej právnej spoločnosti a čo všetkých dvíha k Pôvodcovi, ktorý má záľubu vo všetkom, čo stvoril. Predstavené osobnosti zostávajú živými vzormi behu viery.