Prezentácie o Milosrdenstve v Novom zákone zverejnené

Marek a Lukáš, evanjelisti (Matthias Stomer, 1635)
Marek a Lukáš (Matthias Stomer, 1635)

Mnísi benediktíni zo Sampora v spolupráci s Katedrou biblických vied RKCMBF UK, pracovisko Badín, organizovali v dňoch 21. – 23. októbra 2016 tretí biblický víkend Listovanie Bibliou s témou Milosrdenstvo v Biblii II. – v Novom zákone (program tu). Jednotlivé prednášky budú odvysielané v TV Lux; bližšie informácie zverejníme akonáhle sa objavia v programe TV Lux. Nateraz predkladáme aspoň prezentácie prednášok podľa jednotlivých tém, tu nižšie

  1. Milosrdenstvo v Novom zákone – úvod
  2. Marek o nečakaných dôsledkoch Ježišovho zľutovania
  3. Milosrdenstvo v živote Márie, Alžbety a Zachariáša
  4. Ježišovo milosrdenstvo voči Šimonovi a milujúcej kajúcnici (ThDr. Sr. Dáša KRÁĽOVÁ FMA, PhD.)
  5. Ako nasledovať Ježiša – milosrdného Samaritána (ThDr. Sr. Dáša KRÁĽOVÁ FMA, PhD.)
  6. Ježišova túžba po milosrdenstve u Matúša
  7. Zľutovanie podľa náuky apoštolov
  8. Jakubov veľmi súcitný a ľútostivý Pán