Teológia pre tretí vek v Banskej Bystrici – Badíne

Logo - Centrum ďalšieho vzdelávania UK

Teologický inštitút RKCMBF Univerzity Komenského pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne otvára v akademickom roku 2012/2013 v rámci celoživotného vzdelávania univerzity tretieho veku Všeobecný ročník, po ktorého skončení budú mať študenti možnosť vybrať si študijný odbor, v ktorom budú pokračovať v štúdiu ďalšie dva akademické roky.

Viac na www.xaver.sk.