Šťastný človek vo svojom okolí – v Sampore

Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. (Ž 127,1)

V pondelok 3. júna 2013 bude v benediktínskom kláštore v Sampore predposledné Pondelňajšie stretnutie nad  Svätým písmom (PSSP). Benediktíni (OSB) Kláštora Premenenia Pána pozývajú všetkých, ktorí majú záujem posilniť si vieru modlitbou žalmov. Ich pravidelné stretnutie nad  Svätým písmom (PSSP) sa bude v tento pondelok zamýšľať nad Žalmami 127-128. Oba hovoria o šťastí človeka v rodinnom kruhu. Hodinové stretnutie sa začne štandardne čítaním samotného žalmu o 19.00 hod.  Následne sa bude žalm analyzovať a komentovať. Na záver stretnutia bude spoločná modlitba – kompletórium o 20.00 hod.

Séria ôsmich večerov PSSP letného…semestra akad.roka 2012/2013, počas ktorých sa záujemcovia o žalmy budú venovať niekoľkým ďalším žalmom, má nasledovný program:

4.III.2013 – Človek, čo rád pomáha (Ž 112)  (33. PSSP)

18.III.2013 – Radostná správa o vyslobodení (Ž 114) (34. PSSP)

8.IV.2013 – Oslava Boha až naveky (Ž 115)  (35. PSSP)

22.IV.2013 – Život lásky a dôvery (Ž 116) (36. PSSP)

6.V.2013 – Liturgia vďakyvzdania (Ž 118) (37. PSSP)

20.V.2013 – Putovanie do Jeruzalema (Ž 122) (38. PSSP)

3.VI.2013 – Šťastný a požehnaný človek (Ž 127-128) (39. PSSP)

17.VI.2013 – Volanie z hlbín (Ž 130) (40. PSSP)