Dôvera a strach u karmelitánok v Detve

Karmelitánske biblické stretnutia
KaBiS

V stredu 29.5.2013 sa bosé karmelitánky v Detve pripravovali na slávnosť Božieho tela a krvi okrem iného i spoločným čítaním žalmov. Pojmy dôvera a strach vhodne vystihujú témy Žalmu 27, ktorému venovali večerné dvojhodinové stretnutie.