Spravodlivosť a milosrdenstvo s Dcérami Božskej Lásky

Logo Dcér Božskej Lásky

Kongregácia Dcér Božskej Lásky organizuje v dňoch 1. – 2. októbra 2016 v Trnave stretnutie permanentnej formácie pre svoje spolusestry. Hlavnou témou biblických prednášok bude Spravodlivosť a milosrdenstvo vo Svätom písme.