Dve čísla Estote benedicti naraz zo Sapmpora

EB-2016-16-EstoteBenedicti - kópiaSamporskí benediktíni vydali dve čísla ich občasníka Estote benedicti takmer naraz – jedno vyšlo pred sviatkom Premenenia Pána a druhé po ňom.

Z obsahu šestnásteho čísla (na stihnutie vo formáte pdf):

  • Náš Boh je ľútostivý a milostivý
  • Mamin testament
  • Oblátska „polročnica“

Z obsahu sedemnásteho čísla (na stiahnutie vo formáte pdf)

  • Ako sa modliť
  • Boh ako potešujúci Otec milosrdenstva (2 Kor 1, 3)
  • Svetové dni mládeže 2016