Žalm o Tóre (Ž 19)

V pondelok 8. novembra 2010 sa v benediktínskom Kláštore Premenenia Pána v dedinke Sampor konalo v poradí tretie stretnutie zo série Pondelňajších stretnutí nad Svätým písmom (ďalej PSSP).  Na stretnutí sa záujemcovia venovali téme paralelizmov v žalmoch a predovšetkým Žalmu 19 (preklad), ktorý je Hymnom o Tóre (prezentácia), teda o Zákone Pánovom.

Benediktíni mali otvorené dvere pre všetkých záujemcov o Žalmy a ich výklad. Stretnutie sa začalo o 19.00 hod. modlitbou – lektúrou žalmu. Potom… nasledovala podstatná časť stretnutia – výklad žalmu.  Vďaka Prednášková časť stretnutia, ktoré je…obohatené aj o diskusiu, sa skončí o 20.00 hod. Po nej mnísi, spolu s účastníkmi, uzatvárajú biblické stretnutie modlitbou kompletória.

Prvé PSSP 11.X.2010 bolo venované Otvoreniu Žaltára (Ž 1 a 2).

Druhé PSSP 25.X.2010 bolo venované Ž 8 – Korunovaniu človeka.

Štvrté PSSP bude 22.XI.2010 a jeho téma bude – Modlitba úbohého človeka (Ž 39).