Dve cyrilometodské fakulty

Dve cyrilometodské fakulty, jedna z Bratislavskej Univerzity Komenského (RKCMBF) a druhá z Univerzity Palackého v Olomouci (CMTF) budú počas dvoch týždňov mať vzájomnú výmenu dvoch vyučujúcich biblistov. Táto krátkodobá výmena je umožnená vďaka učiteľskej mobilite Erazmus. V rámci spomenutej výmeny sa na Teologickej fakulte v Olomouci v dňoch 16. a 18. novembra 2010 uskutoční séria piatich prednášok, ktoré sa budú týkať exegézy vybraných statí z Pentateuchu.

V dňoch 24. a 25. novembra 2010 príde zasa dekanka Teologickej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci RNDr. Gabriela Ivana Vlková OP, ThD., v rámci učiteľskej mobility na RKCMBF UK v Bratislave, pracovisko Badín. Bude mať sériu prednášok v rámci predmety Proroci a apokalyptická literatúra. V stredu 24. XI. večer o 19.30 hod. bude mať dekanka Vlková v aule Kňazského seminára sv. Františka Xaverského verejnú hosťovskú prednášku s názvom Nová smlouva ve Starém zákoně (plagát).