Skriptá – Všeobecný úvod do Svätého písma (2013)

Verba - Scripta Skriptá Všeobecný úvod do Svätého písma (2. doplnené vydanie) sú určené predovšetkým tým, ktorí chcú sa oboznámiť s logikou a teológiou Svätého písma v jeho základných líniách podľa učenia Katolíckej cirkvi. Môže sa zísť najmä tým, ktorí študujú na Teologickej fakulte a zaoberajú sa úvodnými otázkami úzko súvisiacimi s poznávaním Biblie a vôbec jej charakteristikou božsko-ľudského typu. Skriptá môžu poslúžiť teda študentom, ktorí absolvujú predmety Všeobecný úvod do Svätého písma (KKT6 1014) alebo Starý zákon – všeobecný úvod (KKT5 1009), ale i záujemcom o základné filozoficko-teologické otázky o Svätom písme.