Posledné dva žalmy na Karmeli

Karmelitánske biblické stretnutia
KaBiS

V nedeľu 8.1.2014 bosé karmelitánky v Detve pokračovali svoje KaBiS čítaním žalmov 145-150, sprevádzaným ich výkladom. Nový rok teda poznačili im vlastným spôsobom – venovali sa Božiemu slovu a jeho významu i dopadu pre nás.