Školské sestry v škole žalmov

Sv. František z Assisi (1181/2 - 1226)

V dňoch 10.-12. februára mali Školské sestry sv. Františka z Assisi (OSF) spoločný víkend zameraný na stálu duchovnú formáciu. V prírodnom prostredí neďaleko Žiliny v dedinke Kunerad sa sestry vnárali do Božieho slova. Prehlbovali si stáročnú tradíciu Lectio divina najmä nad textami Žalmov s problematikou náreku.

Program hlavných prednášok:

1. Lectio divina a rozjímanie

2. Žaltár a Žalm 1

3.  Žalm 22

4. Žalm 27 – Dôvera v Božiu pomoc