Martin Čulen a vyznanie viny (Ž 51)

Kamenný chodníček (M Rupnik SJ, Badín)

Témami prednášok tematického večera cyklu Slovom žalmu k jubileu II. bola osobnosť kňaza a pedagóga Martina ČulenaŽalm 51 s podtitulom Vyznanie viny. V rámci príprav na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu sa 13. februára 2012 uskutočnil druhý tematický večer druhého ročníka cyklu Slovom žalmu k jubileu. Modlitbovo-prednáškový večer sa začal o 19.30 vešperami v seminárnom kostole, po ktorých program pokračoval vo veľkej aule prednáškami s historickou a biblickou časťou.

V historickej prednáške sa cirkevný historik ThDr. Gabriel Brendza uviedol význam Martina Čulena tvrdením, že „v 60. rokoch 19. storočia nebolo významnejšieho podujatia v národnom živote, na ktorom by sa Martin Čulen nebol zúčastnil“, vrátane vzniku Matice slovenskej či Spolku sv. Vojtecha. Čulen bol riaditeľom viacerých gymnázií, pre národný život je osobitne dôležitým obdobie pôsobenia na gymnáziu v Banskej Bystrici (1862 – 1867). „V rokoch banskobystrického riaditeľovania sa Martin Čulen stal vedúcou osobnosťou slovenských národných snáh“, povedal vdp. Brendza. Ako náhradu za zrušené slovenské vyučovanie v Banskej Bystrici Čulen založil „bez haliera, len z drobných darov chudobných Slovákov“ v roku 1869 nižšie katolícke gymnázium v Kláštore pod Znievom, ktoré však po piatich školských rokoch úrady tiež zatvorili.

V biblickej prednáške biblista vdp. SSDr. Blažej Štrba predstavil ako osobné Vyznanie viny Žalm 51, známy aj pod latinským názvom Miserere. Žalm patrí do skupiny siedmich tzv. kajúcich žalmov a možno v ňom rozlíšiť dve veľké časti: deštruktívnu (verše 3 – 11) a konštruktívnu (verše 12 – 21). Vdp. Štrba priblížil aj udalosti, ktoré boli podľa nadpisu žalmu dôvodom jeho vzniku, a to hriechy kráľa Dávida a jeho ľútosť (podľa 2 Sam 11 – 12). Žalm je vrúcnou modlitbou v situácii hriechu a stal sa preto nielen často používaným textom v liturgii, ale aj inšpiráciou mnohých umelcov.

Najbližšie stretnutie cyklu sa uskutoční 12. marca 2011 o 19.30. Témou historickej prednášky bude osobnosť Márie Muráňovej, katechétky a disidentky z Kremnice. Predmetom biblickej prednášky bude analýza „preklínacieho“ Žalmu 55 s podtitulom Jemné reči a smrtonosný úmysel.

Zvukovú nahrávku a prezentáciu z posledného, ale aj z predchádzajúcich večerov, môžete nájsť na stránke Kňazského seminára v sekcii Na stiahnutie II., resp. Na stiahnutie I.;

Dušan Rončák