Hlásajte evanjelium vo svete

Školské sestry sv. Františka z Assisi v generálnom dome v Ríme sa 3.2.2012 venovali biblickej téme Andate per tutto il mondo e predicate il vangelo a ogni creatura.  Súvis s misijným poslaním a  hodnotou človeka, hoc i nemluvňaťa, vychádzal najmä z ich generálnej kapituly a z biblického posolstva.