Seminár pre vyučujúcich biblické vedy

140123-PBI-Bovati
Sprava: P. Bovati, M. Kľusková, M. Kardis. F.I. Strenková a B. Štrba

Pápežský biblický Inštitút v Ríme (PBI) organizoval uplynulý týždeň 20. – 24. januára 2014  Seminár permanentnej formácie určený pre vyučujúcich Sväté Písmo najmä na teologických fakultách.

Išlo už v poradí o tretí seminár, ktorý PBI organizoval na návrh mnohých pedagógov bibistiky, najmä však svojich bývalých študentov. Predmetom prednášok bol Pentateuch (viď program prednášok tu). K približne stovke účastníkov sa pripojili i štyria slovenskí: Mária Kardis (vyučujúca na Prešovskej Univerzite v Prešove), Mykhaylyna Kľusková (vyučujúca na Katolíckej Univerzite v Ružomberku), Sr. Fides Iveta Strentková CJ (riaditeľka KBD, c. o.) a Blažej Štrba (vyučujúci na TI RKCMBF UK v Bratislave).