SBF v Jeruzaleme

SBF-sunsetStudium biblicum franciscanum (SBF) je biblický inštitút v Jeruzaleme, ktorý založili v roku 1923 bratia františkáni a slúžil spočiatku na spoznávanie Svätého písma pre samotných františkánov. V roku 2001 ho Svätá stolica povýšila na Fakultu biblických vied a archeológie, ktorá je súčasťou Pápežskej univerzity Antonianum v Ríme a slúži ako vedecká ustanovizeň, ktorá vyučuje a formuje zväčša budúcich učiteľov Biblie. Krátka video charakteristika je na web stránke www.sbf.custodia.org.

Rozvrh hodín 2. semestra 2013/2014 a rozvrh a popis predmetov a štúdia na rok 2013/2014.