Seminár pre vyučujúcich (PBI – 2015)

Zľava: B. Štrba, M. Kolarcik SJ, Š. Novotný a B. Kľuska

Pápežský biblický inštitút (PBI) v Ríme usporadúva v dňoch 26.-30. januára 2015 už štvrtý Seminár pre prednášajúcich biblické vedy. Hlavnou témou v tomto roku 2015 budú Evanjeliá – Matúš a Marek. Koordinátormi prednášok pre Evanjelium podľa Marka bude Prof. Jean-Noël Aletti SJ a pre Evanjelium podľa Matúša Prof. Massimo Grilli. Program prednášok – témy a prednášajúci je tu a haramonogram prednášok tu.