Vinš veršom k Vianociam

Prisľúbené dary od Mesiáša


Prorok nám hovoril o čase,

vraj narodí sa Princ pokoja;

a vlk s ovcou, teľa s levom – v jednej chase,

budú znamením šťastia, nie rozbroja!

Izaiáš prorokoval o chvíli,

keď štedrý Darca zo svojho ducha

dá z múdrosti, rozumu, sily,

rady, poznania nám do ucha.

A z bázne Božej, nábožnosti

nám neprestajne vnuká.

To Knieža pokoja – mocný vládca,

už dávno zavítal, no nie silou hlasu,

keď Gabriel, posol Boží  , Márii chlapca

narodenie ohlásil – Božiu krásu.

Vtedy začala slávohra nehy,

Boh v človeku, človek Duchom naplnený.

Zakvitli ľudstva suché brehy…

A neha Boha premohla svet zlobou preplnený.

Nech múdrosť prebýva v nás,

By skleslé ruky spevneli;

Aj dar rozumu, vzácnejší nad topás,

By podlomených premenil.

Dar rady, tiež je mesiášsky,

povzbudiť malomyseľných;

Dar sily – nech nerobia si vrásky;

– Sú dary poznania jeho vyvolených.

Ísť s bázňou k vznešenému Darcovi,

a nábožne žiť pod ochranou Matky,

znamená podať ruku padajúcemu chodcovi,

podeliť sa s tým, čo má statky…

Tak vzdáme slávu Božiemu Synovi,

a na radosť z Vianoc nám bude i život krátky!

B.Š.