Ž 72 – Mesiáš a plnosť pokoja

V pondelok 20. decembra 2010 sa v benediktínskom Kláštore Premenenia Pána v dedinke Sampor uskutočnilo v poradí šieste stretnutie zo série PSSP. Stretnutie bolo venované  Žalmu 72 (text žalmu a prezentácia v powerpoint) nazývanom aj Mesiášova kráľovská moc.

Benediktíni uvítajú… všetkých záujemcov o Žalmy a ich výklad aj v budúcom roku 2011.

Každé stretnutie sa začína o 19.00 hod. modlitbou – lektúrou príslušného žalmu. Potom nasleduje podstatná časť stretnutia – prednáška, ktorá je výkladom žalmu.  Prednášková časť stretnutia, ktoré obohatené aj o diskusiu, sa skončí o 20.00 hod. Po nej mnísi, spolu s účastníkmi, uzatvárajú biblické stretnutie modlitbou kompletória.

Prvé PSSP 11.X.2010 bolo venované Otvoreniu Žaltára (Ž 1 a 2).

Druhé PSSP 25.X.2010 bolo venované Ž 8 – Korunovaniu človeka.

Tretie PSSP 8.XI.2010 bolo venované Ž 19 Hymnu o Pánovom zákone.

Štvrté PSSP 28.XI.2010 bolo venované Ž 39 Modlitbe človeka pozbaveného šťastia.

Piate PSSP 6.XII.2010 bolo venované – Ž 63 – Vášnivému hľadaniu Boha.

Šieste PSSP 20.XII.2010 bolo venované Ž 72 – Mesiášova kráľovská moc.