Rebélie Izraelitov na púšti – prezentácie

V dňoch 12. – 14. januára 2018 sa pod záštitou Teologicko-spirituálnej komisie Konferencie vyšších predstavených ženských rehôľ na Slovensku konal v Školiacom a kongresovom stredisku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Modre – Harmónii biblický seminár na tému „Rebélie Izraelitov počas putovania púšťou s Pánom v ich strede“. Zúčastnilo sa ho 65 sestier pochádzajúcich z rôznych ženských reholí pôsobiacich na Slovensku. Predmetnými biblickými textami boli vybrané state z bloku Nm 11 – 21 a niekoľko iných súvisiacich textov. Zamerané boli na šomrania (rámcový program), poburovania a dokonca i faktické vzbury, ktoré v biblickej písanej tradícii zaberajú najväčšiu časť púštneho putovania.

Prezentácie k prednáškam:

1. Nm 11,1-3 – Úvod a šomranie v Tabere
2. Nm 11,4-35 – Hroby pažravosti
3. Nm 12,1 – 13,1b – Vzbura Mirjam proti Mojžišovi v Chaserote.
4. Nm 13,1 – 14,45 – Vzbura všetkých proti vodcom a opovrhnutie Pánovým plánom v Kadešbarne
5. Nm 20,1-13 – Vzbura vodcov v Meríbe