seminár o Historických knihách

Pápežský biblický inštitút v Ríme organizuje v poradí už 7. ročník biblického aktualizačného seminára pre vyučujúcich Sväté písmo. V dňoch 22.-27. 1. 2018 budú jeho témou Historické knihy Starého zákona. Podrobný program sa nachádza na webstránke samotného inštitútu.