Promócie v Badíne

160608-Promocie Badin 2016-m
Magistri teológie, Badín 2016, zľava: fr. OScar J. Vaľko, M. Juhaniak, fr. Rafael M. Tresa, fr. Alan J. Dely, J. Ondruš, fr. Bernard J. Meliš, T. Švingál a M. Válka.

V stredu 8. júna 2016, alebo 2. sivana 5776 podľa židovského kalendára alebo 2. ramadana 1437 islámskeho kalendára (hidžra) sa na pôde Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici uskutočnilo slávnostné ukončenie akademického roka. Po Eucharistickej slávnosti s poďakovaním Te Deum v kostole Kňazského seminára nasledovali vo Veľkej aule slávnostné promócie absolventov 6-ročného (denného) a 5 ročného (externého) magisterského štúdia katolíckej teológie na tunajšom Teologickom inštitúte Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského. Za nových magistrov teológie sa poďakoval RNDR Ján Alan Dely OP.