Benediktínske načúvanie Božieho slova

Ľútostivý a milostivý Boh (reliéf, J. Bohdalová)
Ľútostivý a milostivý Boh (reliéf, J. Bohdalová)

Cez víkend 11.-12. júna 2016 mníšky benediktínky v Kláštore Najsvätejšej Bohorodičky budú spoločne čítať a uvažovať na staťami z Písma a budú načúvať Božiemu slovu. Rád mníšok sv. Benedikta žije v ešte novostavbe toho času nedokončeného kláštora v Horných Orešanoch. Pradávna rehoľa má tak po dlhej absencii na Slovensku opäť aj ženskú vetvu rádu stáročnej tradície modlitby a práce (ora et labora).Stály záujem o Milostivého Pána a Ľútostivého Boha, bol sprevádzaný rôznymi staťami Písma.