Program Konferencie Exodus

V dňoch 11. a 12. septembra 2010 sa v Badíne zídu odborníci, ktorí spolupracujú na medzinárodnej úrovni na nových poznatkoch a výklade biblickej Knihy Exodus. Viacerí z nich pracujú na komentári k tejto biblickej knihe. Kniha Exodus bola vo svojej záverečnej podobe napísaná po roku 586 pred Kr. a jej stránky obsahujú hlavné témy náboženskej tradície tak židovského ako aj kresťanského náboženstva.

Program dvojdňovej konferencie s názvom Exodus: moderný komentár k starovekej knihe sa uskutoční pod strechou Kňazského seminára sv. Františka Xaverského.

Exodus – moderný komentár k starovekej knihe

Sobota – 11. september

hlavný moderátor:     Blažej Štrba
privítanie:    Ján Viglaš, rektor kňazského seminára
08.00-08.45 – Prezentácia
08.45-09.00 – Otvorenie

09.00 – 10.30  1. sekcia
moderátor:     Peter Dubovský SJ
09.00-09.40    Jean Louis Ska SJ: The Book of Exodus: Basic Issues and Open Questions
09.40-09.55    Diskusia
09.55-10.35    Georg Braulik OSB: Gott kämpft für Israel
10.35-10.50     Diskusia
10.50-11.20 – Prestávka

11.20-13.00    2. sekcia
moderátor:     Jozef Tiňo
11.20-11.40    Peter Dubovský SJ: God’s wrath
11.40-12.00    Blažej Štrba:  Moses’ vocation or Yahweh’s revelation? (Ex 3 – 4)
12.00-12.20    Martin Prudký: Funkce „formule milosti“ (Ex 34,6-7) v daném kontextu a její pojetí v českých a slovenských překladech Písma a komentářích
11.20-12.40    Jozef Jančovič: Gnadenformel Ex 34,6-7 in the Canonical Perspective
12.40-13.00    Diskusia
13.00-14.00 – obed

15.00-16.40    3. Sekcia
moderátor:      Miroslav Varšo
15.00-15.20    Peter Juhás: Gewolltes Wortspiel in Ex 7,11-12?
15.20-15.40    Sr. Gabriela Ivana Vlková OP:  “The Lord Is My Strength and Song”
(Ex 15:2; Isa 12:2; Psa 118:14)
15.40-16.00    Jozef Tiňo: The Story of Ex 7,8-13 Retold and Expanded  in Judaism of the    Late Second Temple Period
16.00-16.20    Sr. Fides Iveta Strenková CJ: Čarodejníctvo a trest smrti (Ex 22,17)
16.20-16.40    Diskusia

17.00-18.40     4. Sekcia
moderátor:     Blažej Štrba

17.00-17.20    Bohdan Hroboň: Let’s build theTabernacle
17.20-17.40    Sidónia Horňanová: Príhovorná Mojžišova modlitba v Ex 32
17.40-18.00    Juraj Pigula OSA: L’acqua e la roccia (Es 17,6): tra esegesi e teologia nei padri della Chiesa
18.00-18.20    Daniel Slivka: Kniha Exodus v patristickej interpretácii
18.20-18.40    Diskusia
19.00-20.00 – Večera

Nedeľa – 12. september

07.00     Eucharistia
08.00     Raňajky

9.00-11.00    5. Sekcia
moderátor:      Peter Juhás
pozdravný príhovor: Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup

09.00-09.20    Ľuboš Podhorský: The Exodus – ca. 1600 BCE?
09.20-09.40    Róbert Lapko: Páry mien v Šemót. Teologické štúdium
09.40-10.00    Mykhaylyna Kľusková: Motív prisľúbenej zeme v knihe Exodus
10.20-10.40    Dominik Berberich: Vocazione ed elezione nel Libro dell’Esodo
10.40-11.00    Diskusia
12.00-13.00 – záverečný slávnostný obed

15.00–18.30      Kultúrny program
Hronsek    Drevený artikulárny evanjelický kostol, (r.1726)
Poniky        Kostol sv. Františka, (r.1310), unikátne fresky stredoeurópskej gotiky
Sampor      Benediktínsky priorát Premenenia Pána, kláštor, (r.2010)
18.00    –    vešpery po latinsky v kláštornom kostole
18.30    –    večera v Kláštore Premenenia Pána

Počas konferencie si účastníci pripomenú 100. výročie založenia Pápežského biblického inštitútu. Jazykmi konferencie sú angličtina, slovenčina, čeština, nemčina a taliančina. Podujatie na slovenskej pôde organizuje Ústav biblických štúdií pri Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v spolupráci s Katedrou biblických vied Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského a jubilujúcim Pápežským biblickým inštitútom.

Viac: www.biblica.sk

Kontakt: Dr. Jozef Tiňo, jzf.tino@gmail.com, alebo Blažej Štrba, blazejstrba@xaver.sk.