Príkladné postoje žien v čase útlaku

V Sklabinej v nedeľu 22.1.2017 sa v priestoroch farskej budove stretla skupinka záujemcov o Božie slovo, aj z iných farností. Hlavnou témou poobedňajšia biblického stretnutia boli príkladné bohabojné postoje žien. Išlo najmä tie drobné biblické ženské postavy, ktorých konanie malo veľký vplyv utláčateľského  vládcu ako aj na vlastného kráľa Dávida. Tu je k dispozícii prezentácia s názvom Príkladné postoje žien v čase útlaku.