Lektori na Sekieri bližšie k Starému zákonu II.

Lektori farnosti Zvolen-Sekier sa stretli 26. 1. 2017, aby sa opäť vzdelávali vo Svätom Písme.  Zaoberali sa vznešenými postojmi biblických žien, ktoré Sväté písmo predstavilo ako príklady odvahy a bohabojnosti.  Napriek tomu, že pred okolitým svetom neboli známe ako vážené a kráľovské postavy, ich konanie malo veľký vplyv tak na utláčateľského faraóna ako aj na izraelského kráľa Dávida. Prezentácia prednášky s názvom Príkladné postoje žien v čase útlaku je tu k dispozícii.