Pre Jeruzalem proste o pokoj (Ž 122)

Zlata brána, Jeruzalem

Pred pár mesiacmi som prišiel do Jeruzalema. A som sa i zaradoval. Každý veriaci kresťan vie, že Jeruzalem je miesto kde zomrel, ale aj vstal z mŕtvych náš Pán. Jeruzalem je mesto, kde ešte v Ježišových časoch stál chrám, ako jedinečné miesto Božej prítomnosti.

Dnes, 24. júla 2014, v 16. dni Izraelskej ofenzívy do Gazy s názvom Protective Edge Ochranný lem a pár pred koncom moslimského ramadánu, napätie rastie aj v Jeruzaleme. Podľa internetového zdroja Jerusalem Post, bolo v predvečer posledného ramadánového piatku zatknutých 39 Palestínčanov. Podľa toho čo som videl z strechy budovy Studium Biblicum Franciscanum, napätie a telesné potýčky rastú aj na Via dolorosa, t. j. na ulici, cez ktorú sa musí prejsť väčšina peších, čo idú na Chrámové návršie. Podľa môjho čuchu cítim závan slzotvorného plynu, ktorý pochádza zo zbraní Izraelských zmobilizovaných vojakov a má odstaviť Palestínskych civilistov. Aj sluch ma neklame, keď strely, rozháňajúce zástup sa pletú do zvuku moslimskej modlitby z minaretu.

Jedna z pútnických piesní Božieho slova – Žalm 122 – je modlitbou aj pre pokoj Jeruzalema. Kiež by pokoj bol potravou, ktorou sa živia všetci čo sú vo Svätej zemi. Kvôli nášmu Pánovi, ktorý hovorí stále “Pokoj Vám!”, treba prosiť o pokoj…

1 Dávidova pútnická pieseň. Zaradoval som sa, keď mi povedali: „Pôjdeme do domu Pánovho.“ 2 Naše nohy už stoja v tvojich bránach, Jeruzalem. 3 Jeruzalem je vystavaný ako mesto spojené v jeden celok. 4 Tam prichádzajú kmene, kmene Pánove, aby podľa obyčaje Izraela velebili meno Pánovo. 5 Lebo sú tam súdne stolice, stolice domu Dávidovho. 6 Pre Jeruzalem proste o pokoj: „Nech sú bezpeční, čo ťa milujú. 7 Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb a istota v tvojich palácoch.“ 8 Kvôli svojim bratom a priateľom budem hovoriť: „Pokoj s tebou!“ 9 Kvôli domu Pána, nášho Boha, budem prosiť o šťastie pre teba.