O Dávidovom hriechu i o Ježišovi na zemi v novom StBiSl

Logo časopisu Studia Biblica Slovaca
Logo časopisu Studia Biblica Slovaca

Nové číslo časopisu Studia Biblica Slovaca (StBiSl) vyšlo v júni 2014, už v jubilejnom desiatom roku jeho existencie. V jeho piatich príspevkoch sa možno dočítať o teóriách ako v Izraeli dozrievala viera o jednom Bohu (od Adriany Alexyovej), alebo ako bol hodnotený veľký Dávidov hriech sčítania ľudu (od talianskeho prof. Federica Giuntoliho z Pápežského biblického inštitútu v Ríme). Dva články pochádzajú z vedeckej konferencie o žalmoch (v septembri 2012) – jeden predstavuje Ž 63 … a obraz Boha ako okrídleného ochrancu (Blažej Štrba), druhý približuje záverečnú redakciu Žaltára ako dúfajúcu v obnovu teokracie (Jozef Tiňo). Príspevok zameraný na Nový zákon poukazuje na vzkrieseného Ježiša, ktorý je význačne spojený s ľuďmi na zemi, ako vyplýva zo záveru Jánovho evanjelia (Juraj Feník).
V novom čísle StBiSl nechýbajú recenzie troch najnovších odborných biblických publikácií z roku 2013, abstrakty, správy a oznamy zo sveta slovenskej biblistiky.
Studia Biblica Slovaca je periodikum, ktoré sa zameriava na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej. Svoju krátku históriu odborný časopis začal pod vydavateľstvom Katolíckeho biblického diela v roku 2005. Periodikum vychádzalo každoročne až do roku 2008 ako ročenka a postupne a pomaly sa vzmáhalo. Od roku 2009 periodikum začalo vychádzať ako časopis (ISSN 1338-0141), vydávaný od roku 2012 Rímskokatolíckou cyrilometodskou boholsloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, odkiaľ si ho môžte aj objednať prostredníctvom adresy kniznica@frcth.uniba.sk.
Viac informácii na www.biblica.sk.