Abnormálne normálne – žena rektorka PUA

MaryMelon
sr. Mary Melone SFA, rektorka Pápežskej Univerzity

Na Slovensku na Katolíckej univerzite bol druhý semester 2013/2014 spojený s predčasným odchodom dnes už bývalého rektora prof. Tadeusza Zasępu, PhD. Za nového rektora bol zvolený prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. Obdobná situácia nastala aj na Pápežskej Univerzite Antonianum (Rím), kde tiež v tomto istom semestri predčasne odišiel rektor. Nakoľko profesori, pri ktorých som mal možnosť pobudnúť tento semester v Jeruzaleme na Fakulte biblických vied a archeológie (spomenutej Pápežskej univerzity), neraz diskutovali aj na túto tému, opäť som sa presvedčil, že nielen na Slovensku máme “naše veľké” problémy. Veta “to sa len u nás môže stať” sa dá s rovnakou chuťou vyriecť aj za hranicami Slovenska.

14. júna 2014 Kongregáciu pre katolícku výchovu vymenovala z trojice tajne navrhnutých kandidátov nového rektora – sr. Mery Melone SFA, ktorá …bola dovtedy dekankou Teologickej fakulty. Prvá žena rektorka na Pápežskej univerzite možno trochu abnormálne! Ak sa však zohľadňujú pri takýchto a podobných voľbách profesionalita, pedagogická schopnosť a pasia pre teologické a príbuzné disciplíny, tak to, čo by sa mohlo zdať nezvyčajné, predsa ostáva vzhľadom pre vzmáhanie sa teologických vied a pre dobro Cirkvi – celkom abnormálne normálne.