Pietro Kaswalder už u Otca

PietroKaswalder
Pietro Kaswalder (1952 – 2014)

Kustódia Svätej zeme oznámila smutnú správu, že dnes ráno, v stredu 18. júna, si Pán povolal k sebe v 61. roku života P. Pietra Kaswaldera OFM, riadneho profesora biblického inštitútu Studium Biblicum Franciscanum (SBF) v Jeruzaleme.

Narodil sa v roku Rovere della Luna v roku 1952. Fra Pietro patril k františkánskej provincii San Vigilio, Trentino. Po doktoráte z teológie s biblickou špecializáciou dosiahnutom v roku 1988, zostal ako vyučujúci na SBF so zameraním (…) na exegézu Starého zákona a topografiu Svätej zeme. Publikoval množstvo štúdií a pravidelne spolupracoval s rôznymi vydaniami časopisov Svätej zeme. K mimoriadne známym vedeckým dielam patrí určite Onomastica Biblica. Fonti scritte e ricerca archeologica (2002), La terra della promessa. Eelementi di geografia biblica (2010) a Galilea, terra della luce. Descrizione geografica, storica e archeologica di Galilea e Golan (2012) (knihy sú dostupné v knižnici KSFX; viac informácií dostupných na webstránke Edizioni terra santa). Mimoriadny ohlas medzi pútnikmi a turistami do Svätej zeme má aj sprievodza Svätou zemou Sulle Orme di Mosè. Egitto, Sinai, Giordania. Nuova guida biblica e archeologica (2000) (spoluautorka E. Bosetti).

Poznal som ho ako vyučujúceho, ktorý nevynikal brilantnosťou, ale ľudskosťou. Poznal veľmi dobre miestopis Svätej zeme a určite bude veľmi chýbať jeho znalosť a priama komunikovateľnosť. moje osobné spomienky na neho mi ho pripomínajú predovšetkým ako školiteľa, ktorý i keď nevedel všetko, vedel dobre čo vie a pokiaľ siahajú jeho vedomosti. V tomto II. semestri 2013/2014 som ho poznal ako kolegu, ale ešte viac ako čestného a charakterného človeka, ktorý nezapredal svoje meno za slávu. Mal som česť byť spolu s ním i posledným oponentom nedávno obhájenej tézy (12.6.2014).

Pohreb sa bude konať v sobotu 21. júla o 9.00 hod. v kostole San Salvatore v Jeruzaleme.

Celá Kustódia spolu s učiteľmi a všetkými študentami SBF sa modlí za P. Pietra, v bolesti i v nádeje.

Viac o P. Pietrovi na domovskej webstránke SBF.

R.I.P