2000-ročný odvodňovací kanál odkrytý

Odvodňovací kanál – Jeruzalem

Od roku 2007 do 2012, Ronny Reich a Eli Shukron z poverenia IAA (Israel Antiquities Authority), viedli systematické vykopávky hlavného vodného odvodňovacieho tunela mesta Jeruzalema z obdobia Druhého chrámu. Kanál sa nachádzal vedľa schodišťa, ktoré spájalo Chrám s nádržou Siloe, zdrojom čistej vody a možnosti slávnostných procesií z od nádrže do Chráme v čase sviatkov ako napr. Sukkot (Stánky).

Dnes je už odhalených cca 700m tohto „veľkolepého“ odvodňovacieho kanálu, vnútri údolia Tyropoeon, ktoré prechádza pod stredom mesta. Tyropoeon, tzv. Syrové údolie, prechádza bezprostredne západne od chrámovej plošiny a zostupuje na juh, cca 1 km až k spojenie údolí Cedron a Gehena. Archeologické práce začali od stredu údolia smerom na juh a po tom k nim pripojili i vykopávky nádrže Siloe, smerom von z mesta na juh. Potom pokračovali v prácach smerom na sever, už za múrmi dnešného Starého mesta Jeruzalem. Tento kanál zhromažďoval vodu z viacerých častí Jeruzalema, vyvádzal ju von z mesta smerom na juh a prechádzal okolo nádrže Siloe. Podľa artefaktov objavených v kanáli, archeológovia sa domnievajú, že Kanál slúžil aj ako útočisko pre Židov, ktorí sa vzbúrili proti Rimanom na konci 60-tych rokov, pred zničením Jeruzalemského chrámu. Medzi nájdené početné artefakty, z ktorých niektoré podporujú i tento náhľad, sú plavidlá a početné mince vrátane mince šekel z mesta Týru, miniatúrny zlatý zvon, ktorý bol šitý na odeve jedinca vysokej postavy, rímsky meč v pošve, a tesnenia s aramejskými slovami „daka le Ja“ (Čistá pre Jahveho), úradné pečať, ktorá sa zdá byť používaná chrámovými úradníkmi na schvaľovanie čistoty obete alebo iného predmetu.

Dnes, 15.6., sme prešli týmto tunelom od prameňa Siloe, celkom až k múru Chrámového návršia.