Turíčna vigília s Markom

Večer 22. mája 2010 sa v Kostole Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne slávila turíčna vigília. Už v židovskej tradícií bolo známe nočné bdenie pred sviatkom Šavuót, po grécky nazývanom aj Pentacostes, počas ktorého sa čítalo Písmo. Na zorganizovaní slávenia turíčnej vigílie v našom seminári mali hlavnú zásluhu bohoslovci tretieho ročníka. Ako tohtoroční lektori, ustanovení otcom biskupom, z iniciatívy svojho vyučujúceho biblika SSDr. Blažeja Štrbu, PhD. sa rozhodli pre čítanie Markovho evanjelia. To zaznelo z ich úst od začiatku až do konca a sprevádzané spievaním hymnov a žalmov celý večer vovádzalo všetkých prítomných do tajomstva posvätných textov. Samotná vigília začala o ôsmej hodine a trvala do pol jedenástej. Niesla sa v mystickom a pokojnom duchu, ktorý dával dostatok priestoru na meditáciu či osobné rozjímanie Božieho slova.

František Veverka

Kňaz – učeník a ohlasovateľ Kráľovstva

V stredu 19. mája 2010 sa v rámci biblicko-teologického cyklu Kňaz včera a dnes uskutoční v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne siedme, záverečné stretnutie s názvom Kňaz – učeník a ohlasovateľ Kráľovstva. Večer sa začne o 19.30 h. v kaplnke seminára modlitbou večerných chvál, ktorým bude predsedať banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž.
Diecézny biskup Rudolf Baláž uzatvorí aktivitu k Roku kňazov prednáškou s názvom “Trvalé hodnoty Kristovho kňaza”. Michael Kolarcik SJ poukáže na základe Svätého Písma na titul, vzdelanie, stav a proces v kňazskom stave. Druhý prednášajúci, Miroslav Klimant, bude s účastníkmi uvažovať o hlásaní Božieho slova, ktoré vedie od povinnosti k radosti.

Pri príležitosti oficiálneho uzavretia cyklu prednášok Kňaz včera a dnes, ktorý prebieha od októbra 2009, organizátori predstavia knižnú publikáciu rovnomenného zborníka biblicko – teologických prednášok.