Prednášky zo Starého zákona v KLAR-e

Hnutie kresťanských rodín na Slovensku (HKR) mala svoj septembrový program Kurzu laického apoštolátu rodín (KLAR) v Badíne, 18. -19. septembra 2010. V do-obedňajšom sobotňajšom programe 18.9. sa jeho účastníci zaoberali otázkami Úvodu do Starého zákona, jeho obsahovej problematike a usporiadaniu katolíckeho kánonu, a niektorým súvisiacim témam. Prednášky sa začali o 10.00 hod a trvali do 13.00 hod. Prednášky sprevádzala diskusia, ktorá pokračovala aj počas prestávky.