Odvážni absolventi RKCMBF UK

R. Baláž, J. Pekar. a M. Šuráb (archív KSFX)

V stredu 8. júna 2011 bolo v banskobystrickom Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne slávnostné poďakovanie Bohu za akademický rok – Te Deum spojené s promóciami. Ďakovali spolu s vyučujúcimi a študentmi Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (RKCMBF UK), na pracovisku v Badíne najmä jej absolventi – magistri katolíckej teológie.

Ďakovná slávnosť sa začala Eucharistiou o 9.30 hod., ktorej predsedal banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž. Po nej nasledovali o 11. 00 hod. samotné promócie … piatich denných a pätnástich externých absolventov.

 

Denní študenti

Peter Baláž
Adam Dedík SCJ
fr. Eliáš Ing. Michal Mulík OP
Šimon Stančík
Tomáš Štefina

Externí študenti

RNDr. Mgr. Helena Drobúlová
Rastislav Fúra 

Ing. Marek Gujdan
Sr. Radka Ing. Daniela Josaiová
Ing. Martina Korytiaková
Ing. Mária Kubišová
Ľubica Kubišová
Janka Lašáková
Ing. Martin Mihál
Tomáš Mihál 

Andrea Rubintová-Ostrihoňová
Marián Strnisko
Ester Sztrancsíková
Danica Tesáková
Silvia Víziová

 

Absolventov možno nazvať odvážnymi, keď sa vydali na štúdium teológie a hľadanie Božích ciest v našej spoločnosti. Odvážni sú i preto, že nielen že chcú hľadať a spoznávať Božie cesty medzi nami, ale chcú byť aj svedkami Dobrotivého Boha a živými znameniami kresťanskej kultúry – čo je hodnota v dnešnej dobe nie najpopulárnejšia.

Autorovi príspevku prináleží i poďakovať absolventom za tú pozornosť a záujem o teologické disciplíny, ktoré preukázali počas štúdia a tiež mu náleží sa ospravedlniť za vyjadrenia typu “Vy skôr porodíte ako pochopíte”, čo úprimne ľutuje.

BS