Prosba človeka pozbaveného šťastia (Ž 39)

V pondelok 22. novembra 2010 bolo v benediktínskom Kláštore Premenenia Pána v dedinke Sampor v poradí štvrté stretnutie zo série Pondelňajších stretnutí nad Svätým písmom (ďalej PSSP). Stretnutie bolo venované  Žalmu 39 (text) nazývanom aj Modlitba úbohého človeka alebo Prosba človeka pozbaveného šťastia (prezentácia). Žalmista súčasne vníma, že Pán je “nádejou” (v. 8), ale veru aj onemie od bolestnej skúsenosti v živote.

Benediktíni uvítajú… všetkých záujemcov o Žalmy a ich výklad. Každé stretnutie sa začína o 19.00 hod. modlitbou – lektúrou príslušného žalmu. Potom nasleduje podstatná časť stretnutia – prednáška, ktorá je výkladom žalmu.  Prednášková časť stretnutia, ktoré obohatené aj o diskusiu, sa skončí o 20.00 hod. Po nej mnísi, spolu s účastníkmi, uzatvárajú biblické stretnutie modlitbou kompletória.

Prvé PSSP 11.X.2010 bolo venované Otvoreniu Žaltára (Ž 1 a 2).

Druhé PSSP 25.X.2010 bolo venované Ž 8 – Korunovaniu človeka.

Tretie PSSP 8.XI.2010 bolo venované Ž 19 Hymnu o Pánovom zákone.

Piate PSSP bude 6.XII.2010 a jeho téma bude – Vášnivé hľadanie Boha (Ž 63).