O Slove spásy s bosými karmelitánkami

Karmelitánske biblické stretnutia
KaBiS

V nedeľu 28. apríla 2013 sa Karmelitánky Kláštora Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu v Detve budú venovať spoločnému biblickému čítaniu vybraných textov.

Okrem chórovej modlitby žalmov, Bosé karmelitánky v v ich spiritualite majú zahrnuté aj Lectio divina. Tento spôsob nie je vyhradený len pre výnimočné skupiny, ale vyžaduje od veriaceho, aby podstatne zmenil svoj modlitebný život tak, aby viac kvalitného času venoval Svätému písmu.

Logo biblických stretnutí sestier Karmelitánok v Detve …sa skladá z karmelitánskeho znaku, ktorý je vložený do kruhového nadpisu Karmelitánske biblické stretnutia (KaBiS). Vo vnútri karmelitánskeho znaku sa nachádza časť z jedinečného citátu zo Skutkov apoštolov, z Pavlovej reči v Antiochii – “nám bolo poslané toto slovo spásy“ (Sk 13,26).