Listovanie Bibliou o milosrdnom Bohu I.

Ľútostivý (reliéf, J. Bohdalová)
Ľútostivý (reliéf, J. Bohdalová)

Kláštor Premenenia Pána v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva pripravuje sériu podujatí, otvorených pre všetkých záujemcov. Dočítate sa o nich v ostatnom čísle benediktínskeho občasníka Estote benedicti, č. 15, na s. 22. V tomto mesiaci február sa v dňoch 19. – 21.  uskutoční prvé z tých stretnutí. Listovanie BibliouMilosrdenstvo I. bude zamerané najmä na obraz milosrdného Boha v Starom zákone.