Bolognský biblický týždeň

Mníška pri lectio divina

Sestry Navštívenia Svätej Márie (tzv. vizitantínky) v bolognskom kláštore sa budú od 6. – 12. februára 2016 venovať spoločnému čítaniu Písma. Rôzne state z Knihy žalmov zo Starého zákona budú sprevádzané výkladom a úvahami.

O Ráde navštívenia Panny Márie viac tu.