4. nedeľa “A”

Sofoniáš 2,3; 3,12-13 (prvé čítanie, 4.ned.A)

Liturgická stať je vytvorené z dvoch textov, ktoré pochádzajú z dvoch rôznych kapitol a z dvomi celkom rôznymi posolstvami.

Prvý text – verš 2,3 – je záverom na stať, ktorá predstavuje hrozivý PÁNOV deň v 1,15-16 ako “deň hnevu, úzkosti…” Ide azda o poeticky a foneticky jednu z najkrajších statí. 6-krát sa opakuje slovo “deň”, 11-krát rezonujú slová opisujúce víchricu, vojny a teofanické tradície (Ex 19,16.19; 20,21; Dt 4,11; 5,11; 10,22). V texte silno kontrastujú vonkajšia kataklyzma s vnútornou úzkosťou – to je Sofoniášov opis Dies irae. Tak jedinečné a zdrvujúca poézia nemá za cieľ vo vytvorení strachu pre strach, ale v reakcii, ktorou možno uniknúť z tejto temnej úzkosti. Reakciu opisuje práve liturgiou vybraný verš 2,3: “Hľadajte Pánahľadajte spravodlivosť, hľadajte pokoru” – s jasný cieľom – možno sa zachránite takto pred Božím hnevom. Prvá výzva “hľadajte Pána” orientuje človek vertikálne – aby si usporiadal hodnoty. Prvotné je hľadanie Božej vôle. To je zaiste najťažšia výzva. Druhá výzva “hľadajte spravodlivosť” orientuje človeka horizontálne – aby sa snažil žiť a konať spravodlivo. Mal by konať nábožne, horlivo, dobrosrdečne, nie nevraživo, s veľkým porozumením voči blúdiacim a s veľkým zľutovaním voči biednym. Tretia výzva “hľadajte pokoru” je azda najkritickejší pohľad do svojho vnútra, ktorý ide ruka v ruke s ostatnými dvomi. Len praktizovanie všetkých troch výziev dokopy vytvorí novú nábožnú komunitu, ktorým životným pulzom bude sústavná dôvera v Pána (porov. 3,12).