Profánne a sväté podľa Knihy Levitikus pre OFS

Uzdravený malomocný

Svetskí františkáni miestneho bratstva Zvolen sa stretli v sobotu 16. júla 2011 s ostatnými bratmi a sestrami Františkánskeho svetského rádu (OFS) zo stredoslovenského a maďarského regiónu na Raticovom Vrchu (Kostol Panny Márie Fátimskej; farnosť Hriňová), v Kapucínskom Kláštore anjelov strážnych.

Stretnutie bolo ďalším ohnivkom reťaze trojročnej biblickej obnovy s názvom „Vytvárať spoločenstvo nad Božím slovom.“

Stretnutie začalo o 10,30 hod. v priestoroch kláštora. Prednáška, ktorá začala o 11.00 hod, mala názov Profánne a sväté podľa Knihy Levitikus (prezentácia prednášky). Bola zameraná na rovnomennú biblickú Knihu Levitikus a pojednávala najmä obsah, štruktúru a niektoré dôležité témy knihy ako svätosť a čistota. S krátkou prestávkou sa skončila o 14.00 hod. Dobrá kapustovka chutilavšetkým pri jednom stole.