Vianočný vinš 2012

Paolo di Giovanni Narodenie, cca 1395 Altenburg
Narodenie (cca 1395)

Pastierom svitla Jeho sláva

 

 

Už zvykli sme si na kauzy?

Prišili sme tmu na svetlo?

Var’ nežijú v nás Emauzy

a nedúfa sa v Božie teplo?

 

Ich ožiarila Pánova sláva,

žili dlho v šedom prítmí.

Tým, čo len deň radosť dáva,

zakúsili, že šťastie prišlo i z tmy.                                                                (celá báseň na stiahnutie)

 

Pastierom, čo nedúfali vo veľa,

Pán prvým oznámil svoj zámer:

Boh každému má čo povedať

…že chystá slávnostný záver.

 

Záver, čo viac je než riešenie sporu,

čo chytá človeka za srdce i dvíha.

Záver, čo nerieši smútok vzdoru,

chráni, neraní sťa podvodná kryha.

 

Pastierom svitla Jeho sláva.

Boh každému nachystá záver:

Zaleje láskou – Božia láva

rozmrazí kryhu a životu dá smer.

 

Každého hreje sláva Toho,

čo od malička pokorne žil,

daroval seba, miloval mnoho,

osvietil tmy a pravdu obnažil.

 

Pastier ľudí – je Boh s nami.

Svetlom lásky a pravdz ohrieva,

či v dolinách, či pod Tatrami,

topí závisť, dobro jari dolieva.

Bologna, Natale 2012