Voda – zrkadlo Boha

Svalbardské vodstvá

Voda preteká stránkami Biblie od stvorenia až po Knihu Zjavenia. Duch Boží sa vznášal nad vodami pri prvopočiatkoch a jedna z posledných výziev Písma prezrádza, že symbol vody bol milý svätopiscom a ostáva stále živý i dnes. “Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života” (Zjv 22,17).

Téme vody ako symbolu Božej starostlivosti o človeka a symbolu života, ktorý závisí od Stvoriteľa boli venované dve prednášky (v piatok 23.3. 19.00 h a v sobotu o 24.3. o 8.00 h) Duchovnej obnovy O chlebe a vode, ktorú organizujú benediktíni v Sampore.